الجمعة، 20 نوفمبر 2009

فهرست نسخه های خطی دانشگاه کویت

يو, 2007

فهرست نسخه های خطی دانشگاه کویت

فهرست نسخه های خطی دانشگاه کویت ( تازه هاي فهارس نسخ خطي )فهرس المخطوطات الاصلیة . الکویت : مطبعة جامعة الکویت ، ثلاثة الأجزاء ، 2003 م
دوست عزیز و گرامی بنده جناب آقای سید علی طباطبایی زیده عزه سفری به دیار کویت داشت و از باب لطفی که داشتند دو عنوان فهرست نسخه ی خطی البته به غیر از کتب و فهارسی که برای کتابخانه محقق طباطبایی ابتیاع نمودند برای این حقیر سوغات آوردند يکی فهرستی که دراین مقال به معرفی آن خواهم پرداخت و دیگری فهرستی است با عنوان "فهرس المخطوطات الطبية في المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية" که به امید خداوند متعال در مقالی دیگر به معرفی آن خواهم پرداخت .
درست پنج سال بعد از استقلال کویت در سال 1961م بود که دانشگاه کویت با راه اندازی دانشکده علوم تربیتی و دانشکده دختران فعالیت خود را آغاز نمود ، این دانشگاه دارای 7 کتابخانه مجزا می باشد که از آنجمله می توان از کتابخانه جابر الأحمد الصباح [1] نام برد که در سال 2001 ميلادی = 1423 قمری در زمینی به مساحت 18 هزار متر مربع و در سه طبقه افتتاح گردید این کتابخانه دارای منابعی در موضوعات علوم انسانی؛ حقوق؛ علوم اداری؛ علوم اجتماعی ؛ نسخه های خطی و منابع دیداری و شنیداری است.

کتابخانه جابر الأحمد الصباح دارای 1197 جلد نسخه خطی ، 14181 جلد نسخه ی عکسی و 35 نسخه بصورت ميکروفیش می باشد ، نسخه های خطی این مجموعه در سه جلد کتاب با عنوان " فهرس المخطوطات الاصلیة " به چاپ رسیده است
.فهرست حاضر در سه مجلد بصورت مسلسل فهرست گردیده است ، در این فهرست ابتدا شماره ی نسخه و بعد از آن عنوان نسخه و موضوع و نام مؤلف ذکر گردیده است و در این بین ، تاریخ کتابت ، نام کاتب ، تاریخ تألیف ، ابعاد ، تعداد صفحات ، تعداد سطور ، نوع خط ، زبان نسخه ، آغاز ، انجام و ملاحظات ظاهری نسخه ذکر شده است و در انتها مراجعی برای آشنایی هر بیشتر با محتوای کتاب معرفی گردیده است .
در مجلد آخر نمایه موضوعات ، عناوين نسخه ها ، مؤلفین ذکر شده و همچنین تصاویری از نسخه های خطی منتخب این کتابخانه آمده است .
قدیمی ترین نسخه ی خطی موجود در این کتابخانه کتاب المیسر في شرح مصابیح السنة نوشته ی شهاب الدین أبو عبدالله فضل الله بن حسین الحنفي التربشتی ( م 661 ق ) است که تاریخ کتابت آن سنه ی 665 قمری می باشد .
از جمله نسخه های قابل توجه در این مجموعه می توان از کتاب نهاية الادراک في دراية الأفلاک نوشته ی محمود بن مسعود بن مصلح قطب الدین شیرازی ( م 710 ق ) کتابت شده در سنه ی 796 قمری است [2]
حاشیه بر حاشیه سید شريف بر شرح شمسيه نوشته ی ملا صدرا نیز که کتابت شده در سده 9 می باشد از جمله کتب جالب توجه در این مجموعه می باشد . [3]
نسخه های خطی فارسی

در این کتابخانه کلا 26 عنوان نسخه ی خطی فارسی موجود می باشد که به قرار زیر است :
الأمثلة في التصريف
تأليف : ؟
ش 3/261 ، نستعليق ، سده 12 [ 1/483 ]
بحر الغرائب
تألیف : لطف الله بن یوسف حلیمی آماسی ( م 922 ق )
ش 562 ، نستعلیق ، سده 12 [ 2/562 ]
پندنامه
فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری ( م 618 یا 27 ق )
ش 2/317 ، نسخ و نستعلیق ، سده 11 [ 1/604 ]
ش 6/261 ، نستعلیق ، حدود 1220 ق [ 1/486 ]
ترجمه مصباح المتهجد شیخ طوسی
مترجم : ؟
ش 424 ، نسخ ، سده 12 [ 2/789]
چهل حدیث
تألیف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی ( م 898 ق )
ش 2/563 ، نستلعیق ، 976 ق [ 2/993 ]
رساله عروض
تأليف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی (م 898 ق )
ش 4/111 ، نستعلیق ، 1243 ق [ 1/217 ]
ش 5/261 ، نستعليق ، حدود 1220 ق [ 1/485 ]
رساله در تجويد
تألیف : ؟
ش 2/994 ، نستعلیق ، ؟ [ 3/1591 ]
رساله در تصوف
تألیف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی (م 898ق )
ش 4/563 ، نستعلیق ، 974 ق [ 2/995 ]
رساله در شرح کلمه لا اله الا الله
تألیف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی ( م 898ق )
ش 5/563 ، نستعلیق ، 974 ق [ 2/996 ]
سخنان
تألیف : محمد بن محمد پارسا ( م 822 ق )
ش 8/563 ، نستعلیق ، 974 ق [ 2/999 ]
سلسلة الذهب
تألیف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی (م 898 ق )
ش 1/563 ، نستعلیق ، 974 ق [ 2/992 ]
شرح بیتی از مثنوی
تألیف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی ( م 898 ق )
ش 7/563 ، نستعلیق ، 974 ق [ 2/998 ]
شرح بیتی از امیر خسرو دهلوی
تألیف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی ( م 898 ق )
ش 9/563 ، نستعلیق ، ؟ [ 2/1000 ]
شرح پندنامه
تألیف : علی بن احمد بن علی حسرتی ( زنده در 1097 ق )
ش 897 ، نستعلیق ، 1173 ق [ 3/1494]
شرح حديث عماء
تألیف: نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی ( م 898 ق )
ش 3/563 ، نستعلیق ، 974 ق [ 2/994 ]
شرح قصيدة الطنطرانية
تألیف : علی بن شبلی
ش 2/932 ، نسخ ، 1061 ق [ 3/1550 ]
کلیات
تألیف : کمال الدین وحشی بافقی ( م 991 ق )
ش 428 ، نستعلیق ، 1057 ق [ 2/793 ]
گلشن راز
تألیف : محمود بن عبدالکریم شبستری ( م 720 ق)
ش 10/563 ، نستعلیق ، ؟ [ 2/1001 ]
لوایح
تألیف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی ( م 898ق )
ش 6/563 ، نستعلیق ، 974 ق [ 2/997 ]
مرقعات
تألیف : ؟
ش 816 ، نستعلیق ، سده 11 [ 2/1409 ]
معميات
تألیف : شهاب الدین بن نظام الدین حقیری ( م 923 ق )
ش3/950 ، نستعلیق ، سده 12 [ 3/1573 ]
نجوم
تألیف : ؟
ش 427 ، نستعلیق ، سده 13[ 2/792 ]
المواهب العلية
تألیف : حسین بن علی کاشفی ( م 910 ق )
ش 859 ، نسخ ، سده 13 [ 3/1450 ]

وب سایت : http://jacl.kuniv.edu.kw
پست الکترونيک : jacl@kuniv.edu
آدرس پستی : جامعة الكويت، إدارةالمكتبات مكتبة جابر الأحمد المركزيةصندوق پستی : 23558 الصفاة الرمز البريدي 13096
تلفن : 4988888
نمابر : 4810473
[1] .شیخ جابر الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در سال 1928 م متولد گردید و در سال 1977 م بعنوان امیر کویت انتخاب گردید .
[2] . ج 3 / ص 1455
[3] . ج 3 / ص 1481
۱۷:۲۳
نقل از سایت بیاض

http://www.bayaz.net/?cat=2

ليست هناك تعليقات: